Minneapolis, Minnesota 1:04 PM EDT
Qom, Iran, Islamic Republic Of 1:04 PM EDT
Houston, Texas 1:04 PM EDT
San Jose, California 1:02 PM EDT
Miami, Florida 1:02 PM EDT
Gainesville, Georgia 1:01 PM EDT
Brasilia, Brazil 1:00 PM EDT
Reno, Nevada 1:00 PM EDT
Denver, Colorado 12:59 PM EDT
Vilnius, Lithuania 12:59 PM EDT