Hafizabad, Pakistan 3:19 AM EDT
Redmond, Washington 3:14 AM EDT
Ashburn, Virginia 2:07 AM EDT
Redmond, Washington 1:26 AM EDT
Redmond, Washington 0:16 AM EDT
Marshall, Texas 9:53 PM EDT
Roseau, Dominica 8:02 PM EDT
Austin, Texas 5:46 PM EDT
Boydton, Virginia 4:26 PM EDT
Mountain View, California 2:02 PM EDT