Amsterdam, Netherlands 2:01 PM EDT
Alterosa, Brazil 1:48 PM EDT
Rio Claro, Trinidad And Tobago 1:36 PM EDT
Sahiwal, Pakistan 1:29 PM EDT
Beijing, China 1:27 PM EDT
Kichha, India 1:22 PM EDT
Mountain View, California 12:08 PM EDT
Amsterdam, Netherlands 12:03 PM EDT
Kresek, Indonesia 10:07 AM EDT
Mountain View, California 9:51 AM EDT